Elektrozawory pneumatyczne w praktyce

Czym są elektrozawory?

Zawory sterowane elektromagnetycznie zwane elektrozaworami wykorzystują do działania zjawisko pola elektromagnetycznego. Zbudowane są z korpusu, membrany oraz cewki. Pole elektromagnetyczne wytwarzane jest dzięki cewce znajdującej się we wnętrzu urządzenia.

Elektrozawory łączą w sobie tradycyjną konstrukcję mechanicznych zaworów analogowych z napędem elektrycznym, którego głównym zadaniem jest otwieranie i zamykanie przepływu medium.  Ze względu na zasadę działania elektrozawory możemy podzielić na dwie kategorie:

  • zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania – siły zamykające i otwierające zawór pochodzą jedynie od pola magnetycznego wytworzonego przez cewkę elektromagnetyczną oraz sprężyny powrotnej.
  • zawory elektromagnetyczne serwowspomagane – otwieranie i zamykanie przepływu odbywa się przy współudziale sił pochodzących od ciśnienia przepływającego czynnika.

 

Zastosowanie elektrozaworów w pneumatyce

Elektrozawory bardzo często wykorzystywane są w układach pneumatycznych. Wykorzystywane są przede wszystkim do sterowania elementami wykonawczymi, znajdującymi się w układzie.  Równie dobrze sprawdzają się w instalacjach podciśnieniowych i nadciśnieniowych,  pełniąc w nich  funkcję sterowników. Występują w wielu różnych wariantach, różniących się przeznaczeniem, ilością przepływu czynnika roboczego  oraz liczbą położeń elementu sterującego. Wybierając zawór, należy zwrócić szczególną uwagę na medium, które będzie obsługiwać. W przypadku mediów nieagresywnych stosuje się zawory o mosiężnym korpusie, natomiast w przypadku mediów agresywnych wykorzystuje się zawory z korpusem wykonanym ze stali nierdzewnej.   

Elektrozawory są bardzo dobrą alternatywą dla zaworów tradycyjnych. Zapewniają efektywnąsprawną kontrolę przepływu płynów oraz gazów, dzięki czemu są powszechnie wykorzystywane w automatyce przemysłowej, motoryzacji, pneumatyce i wielu innych gałęziach przemysłu.