Ogrzewanie towarzyszące i jego znaczenie w przemyśle

Wiele z instalacji przemysłowych ma specyficzną charakterystykę pracy. Instalacje, które pracują z czynnikami podatnymi na zamarzanie lub obniżenie temperatury, co jest niedopuszczalne w przypadku danej instalacji, muszą mieć zapewnione systemy wsparcia, które zapobiegają wychładzaniu się instalacji. W warunkach przemysłowych wykorzystuje się do tego systemy ogrzewania towarzyszącego.

Czym jest ogrzewanie towarzyszące?

Jako że działanie wielu instalacji przemysłowych musi przebiegać w określonych warunkach, a w Polskim klimacie, duża część roku nie sprzyja optymalnym temperaturom, w instalacjach trzeba montować ogrzewanie towarzyszące. Jego zadaniem jest niedopuszczenie do zamarznięcia, a często także po prostu do obniżenia się temperatury czynnika pracującego w instalacji. Tego rodzaju rozwiązania stosuje się zarówno w dużych obiektach przemysłowych, jak i w niewielkich fabrykach, które muszą korzystać z takich rozwiązań, aby móc zachować ciągłość produkcji. Wykorzystuje się do tego specjalistyczne urządzenia, które tworzą całe instalacje grzewcze.

Jak działa ogrzewanie towarzyszące w instalacji przemysłowej?

Schemat działania ogrzewania towarzyszącego jest dość prosty. Wykorzystuje się do tego parogrzejki, które doprowadzają parę wodną, która jednocześnie jest podawana pod takim ciśnieniem, aby zachować odpowiednią temperaturę w całym obwodzie. Chcąc kontrolować cały proces, wykorzystuje się mierniki temperatury oraz zaawansowane systemy sterujące, które można dostosować do potrzeb dowolnej instalacji przemysłowej. Niezbędną częścią takiej instalacji są także kolektory rozdzielcze oraz kolektory kondensatu. Całość instalacji może wynosić nawet do kilkudziesięciu metrów przy zachowaniu pełnej skuteczności grzania. Rozmiar rurek grzewczych oraz kolektorów dostosowuje się każdorazowo do wymagań konkretnej instalacji, a realizacja powinna być prowadzona pod nadzorem wykwalifikowanego inżyniera, aby dostosować prawidłowe parametry techniczne systemu grzejącego.