Przegląd akcesoriów do pary i kondensatu

Kondensat to ciecz, która powstaje w skutek oddania energii poprzez czynnik znajdujący się w postaci gazowej. Jest więc to proces odwrotny do parowania, w wyniku którego można odzyskać około 20% energii, a tym samym zredukować zużycie wody czy surowców używanych w kotłach parowych. Do sprawnego działania tego typu instalacji służą oczywiście różnego rodzaju akcesoria. Które z nich są najistotniejsze?

Instalacja pary i kondensatu

Zaprojektowanie instalacji pary oraz kondensatu zazwyczaj jest trudniejsze w wykonaniu w porównaniu z innymi nośnikami energii. Trudności te wynikają głównie z jednoczesnej obecności dwu faz czynników, charakteryzujących się odmiennymi właściwościami. Faza gazowa, czyli para oraz ciekła, czyli woda lub kondensat, zazwyczaj występują w formie mieszanin o różnej zawartości faz. Możliwość wystąpienia problemów z ich ruchem sprawia, że konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań, które zagwarantują efektywność pracy całej instalacji. 

Akcesoria do pary i kondensatu

Akcesoria do pary i kondensatu dostępne w ofercie naszej firmy to m.in.:

  • odpowietrzniki do pary – ułatwiają usuwanie gazów i powietrza z nieskraplających się instalacji,
  • ograniczniki temperatury kondensatu – umożliwiają kontrolowanie temperatury spiętrzenia,
  • wzierniki – ułatwiają sprawdzanie warunków w których przepływa kondensat,
  • przerywacze próżni – zabezpieczają przed nadmiernym spadkiem ciśnienia w instalacji,
  • automaty odwadniające – pozwalają na odprowadzenie kondensatu na etapie rozruchu instalacji parowej,
  • rozdzielacze pary – stanowią początek instalacji parowej i umożliwiają odwodnienie, dzięki czemu uzyskuje się parę wyższej jakości.

Użytecznym narzędziem jest ponadto urządzenie do monitorowania pracy odwadniaczy. Dane te powinny być przekazywane w sposób ciągły, aby umożliwiały szybkie wykrycie jakichkolwiek niesprawności odwadniacza, jeszcze we wstępnej fazie. Wskażą one też na powód awarii, np. zawodnienie, przebicie czy zablokowanie. 

Jeśli potrzebują Państwo niezawodnych i sprawdzonych akcesoriów do pary i kondensatu, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Jest ona tworzona w oparciu o lata doświadczeń, gromadzenia wiedzy, a także wskazówek naszych klientów.