Specyfika kotłowni parowych

Specyfika kotłowni parowych

Kotłownie parowe z powodzeniem znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu. Doskonale realizują potrzeby ogrzewania, ciepłowni i elektrociepłowni, a nawet dużych elektrowni zawodowych. Kotłownie parowe mogą być wykorzystywane też w przypadku małych gospodarstw domowych.

Czym się wyróżniają kotłownie parowe?

Kotłownie parowe składają się najczęściej z kotła właściwego i paleniska, a także szeregu urządzeń pomocniczych. Konstrukcje kotłów można sklasyfikować ze względu na rodzaj obiegu wody. W tym przypadku wyróżniamy więc kotły z naturalnym obiegiem wody, który wywołany jest przez wykorzystanie różnicy gęstości wody, oraz kotły z obiegiem wody wymuszonym przez pompę. Ze względu na konstrukcję paleniska możemy wyróżnić kotły należące do kategorii rusztowych, komorowych i fluidalnych. Na rynku mamy do czynienia zarówno z kotłami z suchym odprowadzaniem żużla, jak i z odprowadzeniem mokrym.

Kotłownie parowe można określić jako ogrzewane zewnętrznym źródłem energii zamknięte zbiorniki lub systemy rur ciśnieniowych. Ich podstawowym zadaniem jest wytwarzanie pary wodnej lub wody o temperaturze przewyższającej 100°C. Spalanie paliwa o charakterze gazowym, ciekłym lub stałym doprowadzają do kotłów energię, która następnie może być zastosowana do wytworzenia ciepła.

Wśród dostępnych na rynku kotłowni parowych przede wszystkim należy wymienić instalacje energetyczne, które wykorzystują kotły o dużej pojemności wodnej, a także tzw. kotły wodnorurkowe oraz szybkie wytwornice pary. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z kotłami, których konstrukcja złożona jest z walcowego płaszcza. Jest to rozwiązanie nadające się do małych i średnich wydajności pracy. W przypadku kotłów parowych wodnorurkowych woda znajduje się w specjalnie przystosowanych do tego rurkach. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie wyższej wydajności oraz większego ciśnienia.

Dostępne na rynku urządzenia tego rodzaju spełniają wszystkie najważniejsze standardy bezpieczeństwa, co znajduje potwierdzenie w wystawianych przez różnorodne instytucje eksperckie certyfikatach i znakach jakości.