Zastosowanie zaworów upustowych

Jak działa zawór upustowy?

Zawór upustowy jest urządzeniem regulującym ciśnienie. Otwiera się przy nastawionym ciśnieniu wstępnym lub przy różnicy ciśnień, a zamyka, gdy ciśnienie spadnie poniżej wartości minimalnej. W zależności od rodzaju instalacji nadmiar czynnika roboczego może zostać odprowadzony w wybrane miejsce i poddany recyrkulacji bądź też na zewnątrz, poza sieć. Regulacja ciśnienia sterowana jest za pomocą siły sprężyny znajdującej się wewnątrz zaworu. Aby urządzenie działało właściwie, powinno zostać zamontowane w pozycji pionowej – kołpakiem do góry. Prawidłowo zainstalowany zawór upustowy zapewnia odpowiedni przepływ medium, chroniąc armaturę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, jak np. brak zasilania czy awaria. Zawory mają na celu ochronę pomp przed przeciążeniami w obwodach zamkniętych, a także ochronę armatury pracującej pod ciśnieniem.

 

Zastosowanie zaworów upustowych

Zawory zrzutowe mogą regulować ciśnienie cieczy bądź gazów. Znajdują zastosowanie między innymi w kotłowniach parowych i termoolejowych, wspomagają działanie instalacji chłodniczych oraz grzewczych. Zawory upustowe PRESO mają szeroki zakres regulacji ciśnienia, dzięki czemu można je dopasować do parametrów konkretnej instalacji. Zawory te wykorzystywane są między innymi w przemyśle mleczarskim, mięsnym, spożywczym, petrochemicznym, drzewnym, stoczniowym i nie tylko.