odwadniacze termodynamiczne CONA-TD

  

Katalog
ARI_CONA_TD.pdf pdf 

Instrukcja
ARI_DTR_CONA_TD.pdf pdf  

CAD
ARI_CAD_CONA_TD.zip pdf   

 

przykładowe zastosowanie: do odprowadzania kondensatu z niewielkim przechłodzeniem
przykładowe medium: Para, kondensat, gaz i powietrze z cząstkami wody
figura: 45.640, 45.641, 55.640, 55.641, 55.642, 55.643, 56.640, 56.641, 85.640, 85.641