Również z napędami elektrycznymi i pneumatycznymi

Napędy elektryczne:

OM, ROM, Deufra, Auma, Schiebel

 

Napędy pneumatyczne:

bar, Air Torque