FABA

  

Katalog
ARI_FABA_plus.pdf pdf

Instrukcja
ARI_DTR_FABA.pdf pdf

CAD
ARI_CAD_FABA.zip pdf

 

 

przykładowe zastosowanie: kotłownie parowe, termoolejowe i wodne, sieci technologiczne, petrochemia, aplikacje próżniowe, gorąca woda i sieci grzewcze, instalacje gazowe
przykładowe medium: Para, termoolej, mazut, woda procesowa, gazy, gorąca woda, amoniak, próżnia
figura: 12.046, 12.047, 22.046, 22.047, 23.046, 34.040, 34.046, 34.047, 34.066, 35.040, 35.046, 35.047, 35.066, 45.040, 45.046