STEVI 448, 489

  

Katalog
ARI_STEVI_448_449.pdf 

 

 

 

przykładowe zastosowanie: kotłownie parowe i wodne, układy chłodnicze, regulacja procesów technologicznych, układy wymienników ciepła,precyzyjna redukcja ciśnienia
przykładowe medium: Para, woda, woda procesowa, gazy, ciecze
zastosowanie (uszczelnienie mieszkowe): kotłownie termoolejowe, przemysł chemiczny, spożywczy, media agresywne, instalacje wody procesowej, instalacje próżniowe
Medium (uszczelnienie mieszkowe): termoolej, woda procesowa, media agresywne, próżnia
figura: 12.422, 12.462, 12.470, 12.471, 22.422, 22.462, 22.470, 22.471, 23.470, 23.471, 34.422, 34.462, 34.470, 34.471, 35.422, 35.462, 35.470, 35.471