Zawór zwrotny PN63-160

  

Katalog
ARI_Zawor_zwrotny_CHECKO-V_PN63-160(ang).pdf pdf 
ARI_Zawor_zwrotny_CHECKO-V_PN63-160(niem).pdf pdf

Instrukcja
ARI_DTR_CHECKO_V_CHECKO_D  pdf 

przykładowe zastosowanie: kotłownie parowe, termoolejowe i wodne, technologia procesowa, aplikacje próżniowe, gorąca woda i sieci grzewcze, instalacje gazowe
przykładowe medium: Para, ciecze, gazy
figura:

46.003, 48.003, 86.003, 88.003, 36.003, 37.003, 38.003, 86.003, 87.003, 88.003, 46.030, 47.030, 48.030, 86.030, 87.030, 88.030, 36.030, 37.030, 38.030